Lulehardcore är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening, med huvudsaklig inriktning mot musik. Lulehardcore är dess medlemmar och medlemmarna är Lulehardcore.

Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet i form av att arrangera spelningar, kurser, föreläsningar eller liknande evenemang som främjar kulturen i Luleå med omnejd. Föreningen vänder sig till alla, oavsett bakgrund, och ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering inom föreningen och de evenemang som arrangeras. Lulehardcore vill verka för en mer humanistisk värld, fri från sexism, rasism och andra ojämlikheter och förtryck. Föreningen har en antikapitalistisk prägel och därmed inget vinstintresse – alla pengar återinvesteras i verksamheten. 

Lulehardcores bankkonto

8201-6734152864-9